Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pět pilířů islámu

17. 5. 2007

Pět pilířů islámu

  • Víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Muhammada
  • Každodenní vykonávání motliteb
  • Rozdávání almužny
  • Sebeočista prostřednictvím půstu
  • Pouť do Mekky pro ty, kdož jsou toho schopni

Ímán

"Není boha kromě jediného Boha a Muhammad je jeho poslem a prorokem". Toto prohlášení víry se nazývá šaháda a je to věta, kterou pronášejí všichni věřící. Důležitost tohoto prohlášení je ve víře, že jediným cílem života je služba a poslouchání Boha.

Salá

Salá je název povinných modliteb, které se vykonávají pětkrát denně. V Islámu neexistuje žádná hierarchická instituce, a proto nejsou žádní kněží. Modlitby vede učený člověk, který zná dobře Korán a který se vybere ze shromážděných muslimů.

Modlitby se konají po raním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění, a tak podmiňují rytmus celého dne. Těchto pět předepsaných modliteb obsahuje verše z Koránu a odříkávají se v arabštině ("jazyce zjevení"). Osobní prosby se však můžou odříkávat kdykoliv během dne a noci ve vlastním jazyce.

I když je nejlepší, když se muslimové modlí spolu s ostatními v mešitě, můžou se modlit i jinde, jako např. na poli, v kanceláři, v závodě a na universitách. Návštěvníci muslimské země jsou často překvapení shromažďováním se modlících v denní životě.

Překlad Adánu neboli výzvy k modlení:

Allah je největší
Allah je největší
Allah je největší
Allah je největší

Uznávám , že není boha kromě Boha
Uznávám, že není boha kromě Boha

Uznávám, že Muhammad je Boží posel
Uznávám, že Muhammad je Boží posel

Pojďte k modlitbě
Pojďte k modlitbě

Pojďte k úspěchu
Pojďte k úspěchu

Allahá je největší
Allah je největší

Není boha kromě Boha

Zakat

Zakat je finanční povinností muslimů. Důležitým principem Islámu je to, že vše patří Bohu, a že majetek je jen svěřený lidem. Slovo zakat znamená "očištění" a "růst". Každý muslim si vypočítává svoji zakat sám. Jedná se o 1/40-tinu majetku, s výjimkou věcí jakou jsou příbytek, auto a pracovní nástroje. Jednotlivec může dát i více než jen zakat a to ve formě almužny ("sadaqa"), která bývá většinou tajná.

Sawm

Každoročně se všichni muslimové v měsíci ramadánu od východu do západu slunce postí - nepožívají jídlo, nápoje a zdržují se sexuálních vztahů se svými manželkami. Nemocní, staří lidé, cestující, menstruující ženy, těhotné ženy anebo ženy, které kojí, mohou přerušit půst a vykonat ho v jiné době během roku, kdy budou zdraví a schopní postit se. Děti obyčejně začínají držet půst (pozorovat modlící se) v době puberty.

Hadž

Pouť do Mekky je povinností jen pro ty, kteří jsou na to fyzicky připraveni a mají dostatek finančních prostředků. Každoročně navštíví Mekku přibližně 2 milióny poutníků z celého světa a pouť je tak příležitostí střetnout se s lidmi z různých národů. Každoroční pouť začíná ve 12. měsíci islámského roku. Poutníci mají jednoduché kusy oděvu, které odstraňují jakékoliv třídní rozdíly, takže před Bohem jsou si všichni rovni.

Rituál hadždž, který pochází z abrahámovského období, se skládá z toho, že poutník sedmkrát obejde Kaabu a sedmkrát přejde mezi vrchy Safa a Marwa, tak jako to udělala Hádžar, Abrahámova žena, když hledala vodu. Potom se poutníci shromáždí na široké planině Arafat a spolu se modlí za Boží odpuštění, což se často považuje za obdobu soudného dne. Závěr poutě tvoří svátek, Íd al-Adha, který se slaví modlitbami a výměnou darů v muslimských komunitách na celém světě. Tento svátek a Íd al-Fitr (sváteční den oslavující konec ramadánu), jsou dva svátky islámského kalendáře.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

no...........

(ancheseneset, 9. 1. 2010 12:11)

já taky

Ok.

(Astria, 23. 1. 2008 9:18)

je to tady super ale já jsem myslela že se jmenuje Mohammed a ne Muhammad